نرم افزار انبار :
مشخصات کلی نرم افزار

•    معرفی کالا با چهار سطح گروه بندی و تعداد ارقام و حروف نامحدود و اخذ گزارش
•    امکان معرفی انبارها به صورت نامحدود
•    امکان تعریف افتتاحیه کالاها به صورت تعدادی و ریالی و همچنین انتقال موجودی کالاها از دوره مالی قبل
•    ارتباط اتوماتیک سیستم انبار با سیستم حسابداری ، سفارشات خرید و فروش و صدور و ثبت اسناد ورود و خروج
•    امکان معرفی واحدهای مجزا برای یک کالا و مشخص کردن نسبت تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی کالا
•    صدور اتوماتیک رسید ، حواله انبار و مرجوع از حواله انبار و اسناد تعدیل اضافی و نقصانی
•    امکان انتقال کالا بین انبارها
•    قابلیت تنظیم برای کنترل منفی نشدن موجودی انبار در صورت نیاز برای موارد خاص
•    محیط کاری قابل انعطاف ، برای تفکیک کاربران تعدادی و ریالی و تنظیم سطوح دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
•    معرفی موجودی اولیه ، حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش برای هر کالا
•    کنترل تعداد کالا در نقطه سفارش
•    امکان استفاده از برگه های تعدیل تعدادی و مبلغی کالا
•    امکان اختصاص دادن هر انبار به یک شعبه و همچنین کنترل دسترسی کاربران به انبارهای مختلف
•    صدور اسناد اصلاحی موجودی کالا ( سند مغایرت انبار )
•    گزارشات موجودی کالاها یا خصوصیات هر کالا
•    گزارش موجودی یک کالای خاص در چند انبار
•    کاردکس تعدادی و ریالی انبار جهت هر کالا یا گروه کالا با در نظر گرفتن خصوصیات مورد نظر
•    گزارش گردش و ریز عملیات انبار به صورت تعدادی- تعدادی و ریالی در هر محدوده زمانی
•    صدور و چاپ کارتهای انبار ( TAG )
•    تهیه گزارش از کالاهایی که به نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر موجودی رسیده اند
•    انجام انبار گردانی و اعلام شمارش سالم و ناسالم و تهیه گزارش مغایرت انبار
•    کنترل موجودی بر اساس اقلام راکد ، کم مصرف و پر مصرف
•    ردیابی و گزارش از ورود و خروج یک کالا به تفکیک شعبه و پروژه
•    تهیه کاردکس و گزارش تعدادی و ریالی هر کالا در انبارها و ریز عملیات انجام شده روی یک کالا جهت ورود و خروج با ذکر نام فروشنده یا خریدار یا مرکز مصرف کالای مورد نظر
•    تهیه گزارشات از موجودی و عملیات لحظه به لحظه ( کاردکس )