نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری :مشخصات کلی نرم افزار
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ، یک بسته نرم افزاری منحصر به فرد برای بخش بازاریابی و فروش می باشد ، که کلیه کارهای مربوط به مشتری را بصورت یک زنجیره ، ثبت و نگهداری کرده و از آن طریق سیاست هایی برای بالا بردن میزان فروش ارائه می نمایدنرم افزار مشتری مشتری با امکاناتی از قبیل موارد ذکر شدۀ ذیل می باشد :

•   قابلیت ثبت کلیه اطلاعات مشتریان اعم از کاری ، شخصی ، اعتباری ، بیوگرافی
•   پیگیری روند کاری کارمندان فروش
•   نگهداری سوابق مشتریان و مدیریت تاریخ های یادآوری مشتریان برای مراسم و مناسبت ها و موارد خاص
•   امکان تقسیم بندی مشتریان و مدیریت آنها به عنوان مشتریان بالقوه و مشتریان بالفعل
•   مدیریت روند فروش به تفکیک مشتریان جهت پیاده سازی استراتژی فروش
•   امکان ثبت و مدیریت تماس های انجام شده بین فروشندگان و مشتریان
•   امکان ارسال E-mail ، SMSو فکس به صورت دسته ای از داخل نرم افزار برای مشتریان
•   امکان ایجاد دفتر یادداشت شخصی برای هر کاربر با قابلیت ثبت و یادآوری ، تنظیم قرار ملاقات و... از طرف مدیریت کاربران
•   امکان کنترل مکاتبات فروش ، سفارشات ، پیش فاکتور مشتریان ، قرار حضوری
•   امکان گزارش گیری از فروش ، کارکرد فروشندگان ، گردش فروش کالاها و بسیاری گزارشات متنوع دیگر.
•   ثبت انواع روشهای برقراری ارتباط ، معرفی نوع کار و نتیجه کار و مرحله مشتری
•   ایجاد و مدیریت سرنخ های تجاری
• ایجاد و دنبال نمودن خدمات های تجاری
•   مدیریت روشهای فروش با استفاده از پروسه های فروش
•   امکان تفکیک بندی یا تخصیص مشتریان به پرسنل هر شرکت
•   مدیریت اسناد و مستندات فروش
•   اطلاعات انبارها ، گروه بندی محصولات ، واحدهای شمارش و محصولات
•   مشاهده و گزارش گیری از آخرین رقبا و نگهداری اطلاعات آنها
•   امکان گزارش گیری از نظرات و بازخوردها
•   امکان اتصال به Caller ID و مشاهده اطلاعات تلفن ها و انتقال تماس برای دیگر کاربران
•   اتصال کامل به نرم افزار حسابداری ، انبارداری ، خرید و فروش و دفتر چک کارآمد از طریق مشاهده پیش فاکتورهای ثبت شده در بخش فروش