نرم افزار حقوق و دستمزد :مشخصات کلی نرم افزار
سیستم حقوق دستمزد به دلیل قواعد متغییر مجموعه ها و ارتباطات با بیمه و مالیات  و نگهداری سوابق پیچیده است و حسابداری حقوق و دستمزد هم کار نه چندان ساده ای است  که در زمان تعدد پرسنل وقت و توان زیادی را در حال ثبت دستی سند از واحد حسابداری میگیرد.
با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد کارآمد پیچیده گی های محاسبات حقوق را می توان به
 شکل ساده و جامع جمع بندی کرد امکانات این برنامه شامل :


•   تهیه فایل برای دیسکت بیمه بصورت اتوماتیک

•   تهیه فایل برای سی دی مالیات بر حقوق بصورت اتوماتیک

•   اطلاعات کارکرد ماهیانه از قبیل : روز کارکرد ،ساعت کارکرد ، نوبت کاری ، شب کاری ، ماموریت ،اضافه کار ، اضافه کار تعطیل نوع 1 و 2 ، کسر کار ، ایاب ذهاب ،روز ناهاری ، اضافات ، کسورات ، غیبت ، استراحت ، مرخصی ساعتی و روزانه و ...

•   تبدیل مبلغ پایه حقوق بین ساعت ، روز و ماه احد سااطلاعات پایه پرسنل شامل گروههای کاری واحد سازمانی ، مشاغل ، انواع بیمه ، مدارک تحصیلی ، سطح مهارت ، شهرستانها ، مذهب ، ملیت و ... تعریف اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتری و به تفکیک هر ماه ، کارت ملی و شناسنامه

•   امکان اعمال تغییرات در احکام به صورت گروهی و بدون نیاز به تغییر یک به یک ( به صورت دسته ای )

•   درخواست وام و قسط بندی کاملا باز برای وام پرسنل به تعداد نامحدود برای هر کارمند

•   ثبت و کنترل مرخصی به صورت روزانه و ساعتی

•   اجرای حکم و قوانین مربوط به شرکت یا اداره

•   استخراج گزارش ماهانه با امکان فیلتر براساس تمام فیلدهای موجوداستخراج گزارش ماهانه با امکان فیلتر براساس تمام فیلدهای موجود از قبیل شماره پرسنل ، محل پرداخت ، قیمت و... و چاپ دامنه های موجود در گزارش ( لیست حقوق ، فیش حقوق ، لیست بیمه ، الیات ، لیست بانک و... ) و استخراج گزارش انواع لیستها و اطلاعات موجود در برنامه به همراه امکان طراحی برای هر فرم موجود و مورد نیاز در برنامه

•   امکان و صدور اسناد با قابلیت اتصال برنامه حسابداری کارآمد

•   رمزهای ورود و سطح دسترسی های مختلف برای کاربران
•   ارسال انواع اطلاعات به صفحه گسترده Excel & XML و تهیه نمودار ی حضور و غیاب و ثبت خودکار کارکردها

•   تهیه دیسکت بیمه و بانک امکان تعریف کلمات میانبر به صورت ثابت به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت اطلاعات

•   ارسال اطلاعات از طریق پیام کوتاه

•   امکانات و ویژگی های جانبی در نرم افزار از قبیل ( دفتر تلفن ، دفتر یادداشت ، نامه نگاری ، تقویم و ماشین حساب )

•   ارائه خدمات پشتیبانی مستمر به مشتریان و رعایت مصونیت اطلاعات محرمانه مشتریان

•   به طور کل این نرم افزار امکان انطباق با هر نوع سیستم پرداخت حقوق را داراست.

 

دیسکت بیمه :

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیدابوالحسن پورحسینی مزایای اجرای این طرح را تکریم ارباب‌رجوع، بهبود تعامل اطلاعاتی با بیمه‌شدگان و کارفرمایان و کاهش مراجعات ایشان به شعب عنوان و تأکید کرد: افزایش سرعت و اعتبار اطلاعات، صحت محاسبات مطالبات بیمه‌ای، کمک به جلوگیری از اشتباهات غیرعمدی و روانسازی شناسایی و کنترل اشتباهات از مهم‌ترین ویژگی‌های این خدمت است .

نرم افزار حقوق دستمزد کارآمد قابلیت تهیه دیسکت بیمه بصورت کاملا استاندارد را برای سازمان تامین اجتماعی دارا می باشد .

به كاركنان به جبران كاري كه در سازمان انجام مي‌دهند حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود. ارزش نسبي مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبي كاركنان، سطح حقوق و دستمزدهاي رايج ، نقش اتحاديه و سنديكاها، اوضاع اقتصادي، مقررات دولتي از جمله عواملي هستند كه بايد در محاسبه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شوند. با بررسي اين قبيل عوامل ، شرکت پارتوس داده ورز با توجه به تمام نیازهای حال حاضر نرم افزار حقوق دستمزد را به وجود آورند كه بر اساس آن ، حقوق و دستمزد هر يك از افراد شاغل در سازمان معين و پرداخت می گردد.

این نرم افزار حقوق دستمزد کارمندان و کارگران رامطابق باروش و دستورالعمل های موجودمحاسبه می نماید برای این منظور بااستفاده ازاحکام صادره واطلاعاتی که ماهیانه جمع آوری می شود (اضافات ،کسورات وماموریت ها)حقوق پرسنل رامحاسبه و نهایتاً فیش حقوقی راتهیه می نماید و سندهادی مربوطه راصادرتابعدازممیزی دردفترجاری ثبت گردد.

بسياري از صاحب نظران علوم اداري و مد يريت بر اين باورند كه نخستين و نهايي ترين هدف افراد از پذيرش شغل، برخورداري مادي و به زبان رايج دريافت حقوق و مزايا است که مدیریت این امر با استفاده از نرم افزار حقوق دستمزد بسیار ساده تر می شود . از طرفي اگر منابع انساني را برجسته ترين ابزار دستيابي به هدف هاي مديريت بدانيم، به سهولت در مي يابيم كه امر پرداخت حقوق دستمزد جايگاهي بس حساس در قلمرو نظام اداري و مديريت دارد . شمار فراواني از كم كاري ها، عدم انگيزش، نارضايتي هاي شغلي، موارد ترك خدمت و مواردي از اين قبيل زاييده بي توجهي به انگيزه هاي مادي و نابرابري هاي پرداخت يا كمبود مقررات و روش هاي منظم، منطقي و منصفانه حقوق و مزا ياست . اگر پرداخت را به مباحث مختلف حقوق و مزايا و يا حقوق و مزاياي شغلي تقسيم كنيم براي طراحي و تعيين ارقام آن مي بايست انجام وظايف و مسئوليت هاي معدل كار و وظايف معين شغلي، ملاك نظام پرداخت تلقي گردند، ولي پرداخت هايي تحت عنوان پاداش، جايگاه ويژه اي پيدا كرده اند كه اين روش ها عموماً براساس كارآيي تحت عنوان كارانه بر مبناي عملكرد، جديدترين روش در پرداخت است که اعمال چنین نگرشی با استفاده از نرم افزار حقوق دستمزد بسیار ساده میباشد .

ارتباط نرم افزار حقوق دستمزد و بهره وری نيروی کار همراه با توسعه صنعتي و شيوع بنگاهداری به شيوه های نوين درعرصه فعاليتهای اقتصادی مطرح شد و همگام با رشد آنها، انواع نظامهای مزدی منطبق با بازده وحجم توليد به وجود آمد. در تمام نظامهای دستمزدی، بخشی از حقوق دستمزد يا تمامی آن به بهره وری فردی يا گروهی ارتباط پيدا ميکند. در ادامه اين تحولات، امروزه پرداخت به نيروی كار بر اساس نتایج ودستاوردهای او به يك امر بديهی تبديل شده و تعديل دستمزدها در تمام سطوح كاری و گروه های شغلي بدون توجه به تغيير در بهره وری نيروی كار و وضعيت اقتصادي كشور انجام نمي پذيرد. خلاصه اينكه نرم افزار حقوق دستمزد مانند هر وسیله ديگری نقش مهمی را ايفا ميکند. در واقع، نرم افزار حقوق دستمزد باید بهره وری واقعي نيروی کار را منعکس کند و انحرافات اين دو متغير از يکديگر، عدم کارايي اقتصادي وکاهش اشتغال را به دنبال دارد .

اهميت رابطه بين نرم افزار حقوق دستمزد و بهره وري، هرچند که در برخي مطالعات پيشرفته اقتصادي مسألهاي بسيا ر واضح در نظر گرفته شده، اما پيچيدگي آن بحث اصلي در روابط صنعتي به شمار ميرود ، نرم افزار حقوق دستمزد باید بگونه ای طراحی شود که قابلیت محاسبه ریز کارکرد کارکنان را داشته باشد. عرضه و تقاضاي نيروي كار و مهارتهاي آنها ساختار حقوق دستمزد را در يك اقتصاد تعيين مي كنند. افراد با سطح تحصیلات و تجربه گوناگون احتیاج به دستمزدهای مختلف دارند که برای اینکار فرمولهای مختلفی برای تعیین میزان حقوق دستمزد آنها احتیاج است نرم افزار حقوق دستمزد کارآمد توانایی آن را دارد که جزیی ترین کارکرد کارکنان را محاسبه نماید .

سازمان ها با طراحي نظام جبران خدمت، مي خواهند بر جذب و حفظ نيروي انساني شايسته و افزايش انگيزه كاري آنها بپردازند و براي اينكه بتوانند به اين امر مهم نايل شوند، با يد به منظور برقراري انصاف و تساوي در نظام حقوق سازمان ها، كوشش نمايند که برای انجام این کار نرم افزار حقوق دستمزد کمک شایانی می نماید . نرم افزار حقوق دستمزد در سازمان بايد به گونه اي باشد كه بتواند نيازمندي هاي اساسي كاركنان خود را تأمين نمايد .

براي ايجاد علاقه و انگيزش و شوق و دلگرمي در كاركنان در راستاي ايفاي بهتر وظايف محوله، فراهم نمودن برنامه هاي رفاهي كاركنان ضروري مي باشد . يكي از ابعاد مهم و اساسي سيستم انتخاب و انتصاب كاركنان در مديريت، اصل شايسته سالاري است . اين امر نيز از طريق تهيه و اجراي برنامه هاي مختلف رفاهي كه باعث افزايش رضايت كاركنان و بالا بردن دلبستگي آنها به كار شان مي شود، انجام پذير مي باشد. در حقيقت برنامه هاي رفاهي كاركنان مكمل نظام هاي جذب و بهسازي نيروي انساني است و نقش اساسي آن تأمين بهداشت و ايمني در محيط كار، تهيه وسايل رفاه و آسايش ضمن خدمت كاركنان، ايجاد امنيت اقتصادي و فراغت خيال براي كاركنان پس از طول عمر خدمت اداري آنان و ... مي باشد كه در مجموع منجر به دلبستگي عامل انساني به محيط كار مي گردد .