نرم افزار جامع صنعتی :مشخصات کلی نرم افزار

نرم افزار جامع صنعتی کارآمد تمامی امکانات جامع را دارا میباشد بعلاوه امکانات ذیل :

•   امکان تعریف فرمول ساخت مربوط به تمامی کالاهای تولید و خط تولید
•   امکان تعریف و تدوین سربارهای تولید ومحصولات قابل ساخت و لینک آنها با قسمت حسابداری
•   امکان ثبت کالاهای در جریان ساخت مربوط به تولید مرحله قبل
•   امکان ثبت مواد اولیه خط تولید برای قرار دادن در جریان تولید و محاسبه بهای تمام شده
•   امکان ثبت ضایعات تولید در هر مرحله از تولید
•   امکان انجام عملیات مربوط به بازیافت ضایعات تولید همراه با مرکز هزینه و پروژه مربوطه
•   امکان تنظیم نهایی و اعلام اقلام تولید شده به صورت ناتمام چند محصوله و یا تک محصوله

•   امکان ثبت کالاهای تولیدی به صورت محصولات اصلی و فرعی
•   امکان مشاهده فهرست کامل پرونده های در جریان ساخت
•   امکان مشاهده و ویرایش پرونده های تولید شده و نیمه تمام
•   امکان محاسبه بهای تمام شده و ثبت همزمان سند حسابداری مربوطه
•   رعایت یکپارچگی بخش تولید با مالی و انبار ( کنترل موجودی و اسناد حسابداری )
•   امکان تهیه گزارش از توان تولید بر مبنای موجودی فعلی انبارها
•   امکان تهیه گزارش از صورت کالاهای انتقال یافته به خط تولید
•   امکان تهیه گزارش از صورت سربارها ، ضایعات ، بازیافتی از ضایعات و ....

•   امکان تهیه گزارش از صورت مواد مصرفی و مرجوعی مربوط به یک یا چند کالای تولیدی
•   امکان ملاحظه صورت ضایعات خط تولید
•   امکان تهیه و ملاحظه صورت وضعیت محصولات تولیدی به صورت تولید شده ، در جریان تولید و نیمه ساخته
•   امکان تهیه گزارش از صورت کلی محصولات تولیدی
•   امکان گزارش گیری از صورت سربارهای مربوط به یک یا چند محصول تولیدی
•   کاربر ثبت کننده ، کامپیوتر ثبت کننده و خروجی کلیه گزارشات به Word و Excel.