عنوان : گزارش ساز هوشمند

تاریخ : 12/08/1397

یکی از نقاط قوت نرم افزار کارآمد گزارشات بسیار متنوع آن می باشد اما با این وجود شرکت
پارتوس برای راحتی هرچه بیشتر شما کاربران عزیز اقدام به طراحی ماژول گزارش ساز هوشمند
نموده است که این ماژول در دو قسمت ویندوز و وب قابل ارایه به شما کاربران عزیز می باشد
توسط این ماژول اضافه کردن گزارشات درخواستی شما کاربران عزیز به نرم افزار
در زمانی بسیار اندک قابل انجام می باشد
لازم به ذکر است که درصورت تمایل هریک از شما کاربران عزیز ارایه این ماژول بر روی
تلفن های هوشمند نیز امکان پذیر می باشد
از این پس تمامی کاربران میتوانند با هماهنگی با شرکت پارتوس ویژگی گزارش ساز هوشمند را
به نرم افزار خود اضافه نمایند .منبع خبر :