آموزش تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد

کاربران گرامی برای اضافه کردن بخش های مختلف آموزشی در خصوص نرم افزار CRM و ارتقا کیفیت و بهره وری فیلم های آموزشی ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بی بهره ننمایید.

ارتباط مستقیم با بخش نرم افزار : 66564061 داخلی 4