پخش و خدمات و توليد
مشخصات کلی نرم افزار

قابل توجه موسسات پخش _ خدمات و تولیدی این برنامه مجموعه ای است از تمامی قابلیت های نرم افزارهای خدمات و تولید و نرم افزار جامع ،که در زیر قابل مشاهده میباشد .

- حسابداری
• سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهارسطحی همراه با مرکز هزینه دو سطحی و تفصیلی شناور
• امکان تعریف تعداد نامحدود حساب های تفصیلی در قسمت بندی های مختلف مشتریان ، نمایندگان ، بانک ها ، هزینه ها ، درآمدها ، صندوق ، اسناد پرداختی و دریافتی
• صدور سند بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر قسمت ها به صورت مکانیزه
• امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت هوشمند و اتوماتیک

- خرید و فروش و انبارداری
• عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار و اسناد انجام میشود
• امکان طراحی فرم فاکتور و اسناد توسط کاربر
• خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری با قابلیت استفاده از بارکد
• انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و مبلغی ) با پنج واحد شمارش و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش

- چک و خزانه داری
• ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت های نقدی و دریافت و ارسال حواله های بانکی و کنترل اتوماتیک چکها
• امکان تعریف دسته چک
• حفظ سابقه چک و جستجو بر اساس هریک از فیلدها
• صدور سند دریافت و پرداخت و اختصاص دادن هر ردیف سند به مرکز تفصیلی شناور مورد نظر
• امکان راس گیری حرفه ای از چک های دریافتی و پرداختی
• پرپرداخت و دریافت و خرج یک شماره چک به چند طرف حساب

- گزارشات
• تهیه گزارش های دوره ای
• گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه
• گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ و تاریخ و... )
• گزارش از کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه با مراکز شناور
• گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه
• گزارشات جامع از دفاتر مراکز هزینه و مراکز فعالیت و اخذ گزارشات مقایسه ای و نموداری
• گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده
• تهیه گزارش از چکهای در جریان وصول با احتساب تعداد روزها
• امکان طراحی و چاپ چک در اندازه ، ابعاد و فرمت متفاوت

- امکانات اختصاصی
• فرم تعریف مشتریان و دریافت اطلاعات و تخصیص کد اشتراک بصورت اتوماتیک یا تعریف شده .
• فرم تعریف خدمات .
• فرم دریافت سفارش مشتریان ( با امکان تخصیص اتوماتیک تاریخ صدور و تاریخ تحویل ) .
• تهیه لیست سفارشات ، جهت جمع آوری اقلام خدماتی .
• فرم رسید کالای خدماتی با امکان تفکیک ( رسید درب کارخانه – رسید کالاهای جمع آوری شده از مشترکین ) .
• فرم انجام خدمات .
• صدور اتوماتیک فاکتور خدماتی که انجام کلیه خدصدور اتوماتیک فاکتور خدماتی که انجام کلیه خدمات آنها به اتمام رسیده . با امکان تخصیص هزینه حمل و ثبت مامور تحویل و تسویه .
• ثبت اتوماتیک حسابهای هر مامور ، صندوق و هزینه ها . و نشده . گزارشات متنوع از جمله لیست سفارشات تحویل شده و نشده . لیست خدمات تکمیل شده و نشده .و سررسید فاکتورها .......

- امکانات عمومی
• سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهار سطحی همراه با مرکز هزینه ( جهت کنترل امور پیمانکاری و پروژه ها ) . با امگزارشات استاندارد مالی و ترازنامه و سود و زیان و دفاتر استاندارد با امکان استفاده با امکان استفاده از چارت نمونه حسابداری .
• انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار ( مقداری و مبلغی ) با 5 واحد شمارش و سایر امور و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش . خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری با قابلیت استفاده از بارکد و چاپ برچسب بارکد اقلام .
• ساده ترین روش ورود اطلاعات همراه با گزارشات متنوع خرید و فروش و سود . گزارشات متنوع از تمام دوره های مالی .
• امکان ارسال پیغام در نسخه شبکه .
• اعلام مانده حساب مشتریان و پیغام ها از طریق پیام کوتاه ( SMS ) .